бг | en

АЗ СЪЗДАВАМ МУЗИКА

КАТО ПРОДУЦЕНТ ИЛИ АРТИСТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ако сте продуцент на звукозапис или артист-изпълнител, можете да станете член на ПРОФОН и да се възползвате от предимствата на членството. Ако вече сте наш член, влезте с личния си профил в myPROPHON за да обновите своя репертоар или да проследите как е използвана вашата музика.

АЗ ИЗПОЛЗВАМ МУЗИКА

В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ИЛИ В МЕДИЯ

Ако сте представител на обект, в който звучи музика (хотел, ресторант, бар, заведение, магазин, търговски център, фитнес, такси и др.), или на медия (телевизия, радио, интернет медия), е необходимо да имате сключен договор за уреждане на сродните права за съответното използване на музика.

Q&A

Q&A

Задължен ли съм от закона да имам сключен договор с ПРОФОН, когато използвам музика?

Ако излъчвате/използвате музикални звукозаписи или видеозаписи публично (в търговски обект, в медия или чрез препредаване), вие сте законово задължен да имате сключен договор за уредени сродни права с ПРОФОН.

Каква сума трябва да плащам на месец, когато използвам музика?

Размерът на сумата зависи от типа използване на музика, както и от индивидуалните параметри на съответния бизнес. Вижте тарифите на ПРОФОН за медии, публично изпълнение и препредаване.

Защо трябва да имам договор и с ПРОФОН, и с Музикаутор?

ПРОФОН представлява продуцентите и артистите-изпълнители. Музикаутор представлява композиторите, текстописците и авторите на аранжименти.