Как да защитите правата си ако сте продуцент или изпълнявате музика за реклама?

Вие сте продуцент или изпълнявате музика за реклами или телевизионни предавания, но не сте сигурен кога и колко е бил използван репертоарът ви и дали се отчита коректно? Мониторинг платформата Vericast на BMAT може да ви помогне по-ефективно да защитите правата си при лицензиране на музикални записи за използването им в реклами.

Ето и три стъпки, в които можете да го направите най-лесно:

1 стъпка: Посочвайте изрично в договорите си с рекламодатели, че лицензирането и заплащането на възнагражденията за използването на записите (предаване, излъчване, препредаване, публично изпълнение), включени в рекламата, става по реда на колективното управление на права.

2 стъпка: Качете в системата на BMAT за разпознаване рекламния спот, включително с дикторски глас (voice-over) и го именувайте подходящо. Важно е да го направите преди стартиране на рекламата, за да може да бъде разпозната от самото начало.

3 стъпка: Представете в ПРОФОН копие от договора и медия план за излъчване на рекламата.