Новини

2 години BMAT за българската музика

21 август '17

В края на юни тази година ПРОФОН и испанската мониторингова агенция BMAT отбелязаха 2 години успешно партньорство. По данни на компанията, за периода от юли 2015 г. до юни 2017 г., разпознаването на българския репертоар в системата се подобрява постоянно.

От отчета на BMAT става ясно, че през тази година, между април и юни, броят на идентифицираните български записи е 6621, в сравнение с 2016 г., когато те са били 4367. В графиката по-долу можете да проследите прогресията по тримесечия за 2015, 2016 и 2017 година:

Ежеседмично всички новопостъпили записи на българска музика в системата на BMAT, се сравняват с данните от отминалите месеци, за да може да бъде разпознато ползването им със задна дата (т.нар. back tracking или retroactivity). Екипът на ПРОФОН използва данните от BMAT все по-пълноценно, за да осигури прецизност при обработката на отчетите от ползватели.​

Напомняме ви, че за да защитите най-ефективно правата си, е важно да въвеждате и обновявате регулярно своите каталози в мониторинг платформата Vericast на BMAT.