Новини

Честит ден на народните будители!

01 ноември '18

На 1 ноември честваме Денят на народните будители – празник на хората на духа и на всички, които с неугасващата си искра към знанието се превръщат в просветители за обществото. Символичен е празника и за всички артист-изпълнители и продуценти на звукозаписи, чиито права ПРОФОН защитава.

Денят на народните будители се отбелязва за първи път в Пловдив през 1909 г., за да отдаде почит на просветители, книжовници и революционери като Васил Левски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Миладинови, Георги Раковски, Христо Ботев, Иван Вазов и др. Те са хората, които успяват да изградят и съхранят духовните ценности на националното самосъзнание на българите.

За екипа на ПРОФОН Денят на будителите е изключително специален, защото музиката е ключова част от културното развитие и самосъзнание на всяка нация. Тя възпитава вкус и изгражда светоусещане, формира желания и вдъхновява. Музиката е универсален език за общуване, който сплотява. Без музика животът ни не би бил същият и тъкмо за това трудът на всички творци, които я изпълняват или инвестират в нея, трябва да бъде ценен и остойностяван достойно.