Новини

Честит Световен ден на аудиовизуалното наследство от екипа на ПРОФОН

27 октомври '17

27 октомври е Световният ден на аудиовизуалното наследство. Това е ключова инициатива на ЮНЕСКО, която цели да повиши информираността на обществото за съхраняването на аудиовизуалните архиви като аудио- и видео записи, филми, радио- и телевизионни програми, които са от значение за развитието на обществото. Тази година темата е „Открийте, запомнете, споделете!“.
Световният ден на аудиовизуалното наследство се отбелязва от 2005 г. с резолюция 53 на 33-та сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО.