Новини

Честит Световен ден на интелектуалната собственост!

26 юни '18

На 26 април отбелязваме Световния ден на интелектуалната собственост – денят, който ни напомня колко траен и вдъхновяващ отпечатък в живота ни остават красивите умове на изкуството, дизайна и хората, ангажирани с каузата за защита на авторските и сродните права, патенти и търговски марки.

Честването на празника е предложено от Световната организация на интелектуалната собственост (СОИС) през 2000 г., като всяка година слоганът на събитието е посветен на различен аспект от дейността на творческите индустрии. Тази година мотото на кампанията около Световният ден на интелектуалната собственост е „Зареждащата промяна: Жените в иновациите и креативността“, като фокусът пада изцяло върху изобретателността и куража на нежния пол като формираща бъдещето ни сила.

ПРОФОН е част от този процес, като мисията ни е да защитаваме и увеличаваме стойността на правата на музикалните продуценти и артист-изпълнители, да се грижим за максимална възвръщаемост на техните усилия и да спазваме високи технологични стандарти за точност, прозрачност и ефективност при разпределението на възнаграждения.