Новини

Една на седем болници плаща права за музика

12 март '18

Материал на Гергана Николова във в. Монитор 

Една на всеки седем болници урежда авторските и сродните на тях права за музиката, която звучи на територията им. Заплащането на отчисления от страна на лечебните заведения като търговски обекти е регламентирано по закон. Въпреки това към момента едва 53 от тях са сключили договори с „Профон“ – сдружението за колективно управление на сродни права, показва проучване на „Монитор“. „През 2017 г. осъществихме мащабна кампания, която имаше за цел да разясни необходимостта от уреждане на правата за звукозаписите, излъчвани посредством телевизионни и радиоприемници в болничните стаи. Към момента в България има регистрирани около 350 болнични заведения, а със старта на кампанията успяхме да регламентираме използването на защитен репертоар в 15% от тях. Кампанията продължава и през настоящата година, а броят на лечебните заведения с уредени права за публично изпълнение се увеличава“, обясниха от организацията пред „Монитор“. 

От гледна точка на правата за защитен репертоар лечебните заведения са третирани на равно с хотели, ресторанти и т.н. - т.е. обекти, които използват музиката като добавена стойност към продукта си. „Изборът на правилния музикален фон на обществени места кара хората да рестартират емоционално, да се отпуснат, а оттам и да купуват повече, независимо дали са в мола или в любимия си бар. Музиката има доказано терапевтично действие върху човека и в този смисъл може да бъде третирана като най-естествения ускорител на един лечебен процес. Ето защо болничните заведения е необходимо да заплащат на създателите на звукозаписи справедливо възнаграждение. Щом в стаите звучи музика от телевизори, радиостанции, CD плейъри и т.н., то тогава по смисъла на Закона за авторските права и сродните му права на творците се полага заплащане, като критерий за неговия размер е съответният брой легла. Същото се отнася и до общи помещения като фоайета, чакални и т.н.“, допълват още от „Профон“. 

Една от основните заблуди сред управителите на лечебните центрове е, че имайки сключен договор с кабелен оператор, те са покрили с абонамента си и задълженията си за правата към създателите на музика. Погрешно схващане е, че когато болниците включват използването на телевизори, CD плейъри и т.н в цената за престой на пациента по този начин уреждат и правата си за ползване на защитени звукозаписи. Редовна практика на лечебните заведения е да таксуват пациентите за гледане на телевизия с апарат за монети в стаята, но от събраните средства не се правят отчисления към творците. 

"Профон" подаде заявление за утвърждаване на самостоятелна тарифа за използван защитен репертоар в болниците през декември 2017. Проектът за „Тарифа за размерите на възнагражденията за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция във възстановителни и лечебни заведения“ беше публикуван на интернет страницата на Министерство на културата и подложен на обществено обсъждане. Очаква се Министъра на културата да се произнесе по въпроса. “С утвърждаването на самостоятелната тарифа ще постигнем по-голяма яснота за ползвателите в сектора, ще разширим покритието си на пазара, а създателите на музика ще получат справедливо възнаграждение за труда си.“, споделят от дружеството.