Новини

Изпълнителният директор на ПРОФОН София Щерева с лекция в УНСС

25 април '18

Що за организация е ПРОФОН и каква работа извършва в полза на артист-изпълнителите и продуцентите у нас? Какви видове публично изпълнение на музика има и защо е важно лечебните заведения да уредят правата за лицензирания репертоар, който звучи от телевизорите в болничните стаи? Това бяха малка част от въпросите, на които изпълнителният директор на ПРОФОН София Щерева отговори по време на среща със студентите по „Интелектуална собственост и бизнес преподаване с английски език“ в УНСС вчера. Лекцията й бе част от часовете по „Колективно управление на интелектуалната собственост“, водени от Велизар Соколов-Заки.

„ПРОФОН е организация с нестопанска цел. При нас няма печалба - всичко, което събираме като финансов ресурс, го разпределяме между правоносителите. По света има и търговски организации, които развиват сродна на нашата дейност с цел печалба. Ето за това понятието CMO (Collective Management Organization), което толкова често срещате в учебниците, ще бъде заменено постепенно от понятието MLC, или Music License Company.”, обясни София Щерева. Тя добави още, че извън основните дружества за колективно управление на права ПРОФОН, МУЗИКАУТОР и ФИЛМАУТОР има още няколко организации на българския пазар, които обаче не функционират добре. „Това се дължи на няколко фактора, но основният е, че авторското право у нас е твърде млада и непозната материя. В Западна Европа остойностяването на интелектуалната собственост има над 100 годишни традиции, докато широката общественост у нас все още не е наясно какви са тези права – не могат да се пипнат, не се продават в магазина, не се виждат, съответно не съществуват и за тях не бива да се плаща.“, сподели Щерева.