Новини

КОРИГИРАНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ

22 август '18

На Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 18.04.2018 г., беше взето решение за финансиране на Фонда за подпомагане на дейността на артист-изпълнителите на сдружението със сума в размер на 90 000 лв. За бенефициенти на фонда бяха определени Българска музикална асоциация /БМА/ и Българска хип-хоп асоциация /БХХА/ в съотношение 70 000 лв. към 20 000 лв.

В хода на събранието беше взето решение БХХА да представи коригирано проектно предложение, което да отговаря на Закона за авторското право и сродните му права да се финансират само проекти с културна, образователна или социална насоченост, както и да съответства на размера на одобрената сума за субсидия на БХХА в размер на 20 000 лв.

В изпълнение на горното решение БХХА представи коригирано проектно предложение и бюджет.