Новини

Мотивирано становище на ПРОФОН

05 февруари '18

Относно постъпили писма от Министерство на здравеопазването и „СБР-НК“ ЕАД във връзка с обществено обсъждане по заявление на ПРОФОН за утвърждаване на размери на възнаграждения за публично изпълнение във възстановителни и лечебни заведения.