Новини

Музиката работи за Вашия бизнес

17 декември '17

Можете ли да ни кажете накратко с какво се занимава ПРОФОН?

ПРОФОН е дружество за колективно управление на сродни права в музикалната индустрия. Ние представляваме правата на музикалните артисти-изпълнители и продуценти пред различните видове ползватели – телевизии и радиостанции, телекомуникационни оператори, собственици на хотели, ресторанти, барове, заведения, магазини, търговски центрове и т.н.

Защо е нужно бизнесът да заплаща за музиката, която използва?

Всеки, който печели от музиката в неговия бизнес, би трябвало да споделя минимална част от приходите си с тези, които я създават, продуцират и изпълняват. Ако имам хотел и инвестирам в закупуването на нови мебели, а гостите нощуват без да плащат, ще ми се наложи да затворя. Същото е валидно и за музикалната индустрия, защото да се издържаш от музика е професия, а не хоби.
През 2016 г. отбелязахме 17% ръст в общия приход от ползватели в сравнение с 2015 г., като резултатите към третото тримесечие на тази година потвърдиха запазването на тази тенденция. За нас това е белег, че музиката на членовете ни се използва и оценява все повече и че ние сме успели да уловим нейната стойност и да я върнем, където принадлежи – при тези, които инвестират в нея.

Какво печели бизнесът от използването на лицензирана музика?

Наскоро колеги от полското дружество за колективно управление на сродни права направиха мащабно проучване, което показва добавената стойност на музиката за бизнеса. Според данни от изследването, ако на една улица има няколко магазина за хранителни стоки, онова, което би повлияло на клиентския избор, е именно наличието на музика вътре. Тя е онзи фактор, който въздейства на посетителите и ги кара да прекарат повече време на едно място и съответно ги прави лоялни към определен бранд. Тъкмо затова собствениците на ресторанти, барове, дискотеки, които печелят пряко от музиката в техния бизнес, трябва да имат отношение към творческия продукт и да заплащат за неговите права.

Каква е мисията на ПРОФОН и какви предизвикателства срещате в отстояването ѝ?

Нашата мисия е да защитаваме и увеличаваме стойността на правата на музикалните продуценти и изпълнители, да се грижим за максимална възвръщаемост на творческите им усилия и да спазваме високи технологични стандарти за точност, прозрачност и ефективност в работата ни.
Като изпълнителен директор на ПРОФОН си давам сметка, че едно от най-големите предизвикателства са динамичните промени в музикалната индустрия. Те изискват от нас всекидневно търсене на нови решения, които се движат със скоростта на дигиталната среда и отговарят на очакванията на българските и световни организации за колективно управление на права. До голяма степен работата ми е свързана с избора на нови възможности и идеи за развитието на нашата организация. Трябва да сме много селективни към кои от тях да се насочим и как да ги изпълним по най-добрия начин.

Споделете някои от тези идеи. Върху какво работите в момента?

Последният проект, който завършихме е онлайн платформа за обработка и обмен на документи, необходими при изплащане на разпределени възнаграждения за сродните права на музикалните изпълнители и продуценти. Тази година успяхме да ускорим вътрешните процеси по администриране на права, като с това заявихме за пореден път своята готовност за въвеждане на световно признати и обединени стандарти за обмен на информация и данни.