Новини

Наръчник на правоносителя: Как ПРОФОН разпределя възнаграждения?

04 септември '17

Питате се как ПРОФОН разпределя възнаграждения? На базата на какво? В този материал ще ви разкажем накратко за основните процеси на нашето разпределение:

Стъпка 1: Регистриране на репертоар от правоносители и съхранение в базата данни на ПРОФОН

За регистрирането на музикалния репертоар на артисти-изпълнители и продуценти и съхранението му в базата данни отговаря отдел "Разпределение“. Право и задължение на всеки правоносител е да актуализира своя репертоар в myPROPHON или със съдействието на екипа на дружеството. Това е изключително важно, за да бъдат разпознати максимално точно използваните записи.

Стъпка 2: Получаване и обработка на отчети от ползватели 

Медиите, с които ПРОФОН има договор, предоставят отчети за излъчваните в програмите им музикални записи. Тези отчети съдържат информация за името, изпълнителя и продуцента на използвания аудио или видеозапис, както и за броя излъчвания и времетраене.

Стъпка 3: Процес по разпознаване на ползването
Процесът по разпознаване свързва използваните записи от получените отчети с регистрирания музикален репертоар в базата данни на ПРОФОН.

Стъпка 4: Разпределяне на приходи от ползватели
Постъпленията от ползватели за даден период, се разпределят съгласно следните принципи:
• Приходи от радио и телевизионни програми - разпределят се на базата на отчета от медията;
• Приходи от препредаване (кабелни и телекомуникационни оператори) -разпределят се на базата на усреднен еърплей*;
• Приходи от използване на музика на публични места (ресторанти, хотели, търговски центрове и т.н.) - разпределят се в следните съотношения - 50% на базата на усреднен еърплей и 50% на базата на мониторинг отчетите за излъчване на музикален репертоар в програмите на БНТ и БНР.
Стъпка 5: Разпределение на възнаграждения между правоносителите
В ПРОФОН възнагражденията се разпределят по възможно най-модерния и справедлив начин, максимално близък до реалното използване – на принципа per track/per second.

*Усреднен еърплей - относителният дял на времетраенето на даден запис в сумарното времетраене от всички отчети, подадени от ползвателите, съобразно действителното им използване.