Новини

Нова магистърска програма на УНСС - "Интелектуална собственост и технологични стартъпи".

28 август '23

Нова магистърска програма на УНСС - "Интелектуална собственост и технологични стартъпи"

 

Продължителност на обучението: 2 семестъра

Кандидатстване: онлайн до 03.09.2023 г.

 

Цели на обучението:

·       да се представят характеристиките и спецификите на новата бизнес среда, в която възникват и се проявяват специфични феномени като усъвършенствани дигитални технологии, киберсигурност, нови форми на организация на дейността и икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;

·       да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;

·       да се представят новите бизнес модели на предприемаческата дейност и политиките, насърчаващи създаването на технологични стартъпи, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, възможности за създаване на технологични стартъпи и технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;

·       да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;

·       да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии, приложими в технологичните стартъпи за постигане и поддържане на устойчива конкурентоспособност.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и технологични стартъпи” могат да се реализират като:

 

·       Създатели на технологични стартъпи, базирани върху иновации (собствени или трансферирани);

·       Участници в различни структури, подкрепящи технологичните стартъпи (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.);

·       Консултанти по управление и развитие на технологични стартъпи;

·       Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи технологичните стартъпи;

·       Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на технологичните стартъпи;

·       Сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;

·       Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;

·       Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост;

·       Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.;

·       Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на технологичните стартъпи.

 

Повече информация:

https://iiptt.unwe.bg/bg/news/27640/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b8-.html