Новини

Общото събрание на ПРОФОН прие промени в Устава и избра нови членове на Управителния и Надзорния съвет

28 октомври '18

Промени в Устава и Правилника за разпределение на ПРОФОН бяха гласувани на изборното Общо събрание на сдружението, което се проведе на 23.10.2018 г. в националния музей „Земята и хората“ в гр. София.

Корекциите в Правилника за разпределение са следствие от изложеното на Общото събрание на ПРОФОН от 18.04.2018 г. предложение за по-справедливо дистрибутиране на приходите от публично изпълнение на музика. За целта през май в офиса на дружеството бе свикана работна група, чиито усилия и експертно мнение се обединиха около новите решения, застъпени в Правилника.

В съответствие с нормативните изисквания бяха гласувани кандидатурите на новите членове на Управителния и Надзорния съвет на ПРОФОН, чиито мандат е 3 години. В рамките на събитието пред членовете на сдружението бе представен и новият софтуер за разпределение на възнаграждения Apollon. България е част от петте европейски страни, които ще имплементират иновативния продукт от 2019 г. „Въпреки факта, че лицензира музика на малък пазар като българския, ПРОФОН е една изключително иновативна в технологично отношение организация. Новият софтуер ще допринесе за максимално справедливото и прозрачно разпределение на приходите от права към изпълнители и продуценти.“, заяви изпълнителния директор на ПРОФОН София Щерева.