Новини

Общото събрание на ПРОФОН се проведе на Световния ден на интелектуалната собственост

27 април '17

На 26 април, Световният ден на интелектуалната собственост, се проведе редовното Общо събрание на ПРОФОН - дружеството за колективно управление на правата на музикални артисти-изпълнители и продуценти. Събитието се състоя в Литературен клуб "Перото" на НДК.

По време на Общото събрание бяха дискутирани и приети всички точки от Дневния ред - годишните отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет на ПРОФОН за 2016 г., както и бюджет на дружеството за 2017 г.

Приети бяха и две промени в Устава, свързани със запазване на членство в Управителния съвет на притежателя на правата върху репертоара при фактическо прехвърляне на репертоара от едно юридическо лице на друго и за промени в разпоредбите за Контролния съвет на дружеството.

Сред най-важните цели, които ПРОФОН си поставя за 2017 г., се откроиха изграждане на по-широка разпознаваемост от ползвателите на музика, която да осигури авторитет в областта на интелектуалната собственост и да засили влиянието на дружеството, както и положително сътрудничество регулаторните органи, изпълнителната власт и европейските структури.