Новини

Общото събрание на ПРОФОН се проведе на Световния ден на интелектуалната собственост

На 26 април, Световният ден на интелектуалната собственост, се проведе редовното Общо събрание на ПРОФОН - дружеството за колективно управление на правата на музикални артисти-изпълнители и продуценти. Събитието се състоя в Литературен клуб "Перото" на НДК.

По време на Общото събрание бяха дискутирани и приети всички точки от Дневния ред - годишните отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет на ПРОФОН за 2016 г., както и бюджет на дружеството за 2017 г.

Приети бяха и две промени в Устава, свързани със запазване на членство в Управителния съвет на притежателя на правата върху репертоара при фактическо прехвърляне на репертоара от едно юридическо лице на друго и за промени в разпоредбите за Контролния съвет на дружеството.

Сред най-важните цели, които ПРОФОН си поставя за 2017 г., се откроиха изграждане на по-широка разпознаваемост от ползвателите на музика, която да осигури авторитет в областта на интелектуалната собственост и да засили влиянието на дружеството, както и положително сътрудничество регулаторните органи, изпълнителната власт и европейските структури.