Новини

Парламентът реши: От началото на 2019 г. общините ще проверяват хотели, ресторанти и кафета за уредени музикални права

15 март '18

Промените в Закона за авторското право и сродните му права бяха приети днес на второ четене от парламента. В едно от измененията се дефинира разширяване на правомощията на общините да осъществяват контрол за легално ползване на музика в обектите на публично изпъление като ресторанти, хотели, кафенета, фризьорски салони и т.н. Това ще стане в 9 месечен срок от обнародването на промените. Важно е да се знае, че 50 % от събраните глоби ще отиват директно в бюджета на общината за развитие на културни проекти. 

С промените се въвеждат изискванията на Европейската директива за колективното управление на авторските и сродните права, която трябваше да бъде транспонирана в родното законодателство до април 2016 г. Целта на въведените изменения е да доведат до развитие на пазара на авторските и сродните им права, да подобрят конкурентната среда и защитата на правата на българските творци.