Новини

По данни на индустрията повече от 26% от кабелните оператори са в сивия сектор

20 юли '17

Съвместна позиция на АБРО, МУЗИКАУТОР и ПРОФОН

 

На заседанието на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения от 19 юли беше приет Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. Според доклада на регулатора едва 60,8% от българските домакинства са абонати на кабелни, сателитни и IPTV оператори.

Успоредно с това две ежегодни национално представителни изследвания - на „ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД и „Нилсен Адмосфер България" ЕАД за 2016 г.  посочват, че този процент е 87%.

Разликата от повече от 26% показва, че за поредна година кабелни оператори не са подали верни данни за броя на своите абонати и съответно за реализираните от тях приходи, или са преминали изцяло в сивия сектор. Като резултат нито публичният регистър на КРС, който отразява декларираните данни от операторите за броя на абонатите на платформените оператори по чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС, нито годишният доклад на КРС съответстват на реалното положение на пазара.

Защо са важни тези данни? Абонатите заплащат на кабелните оператори за телевизионните програми, които получават. С част от тези приходи кабелните оператори заплащат на правоносителите – телевизионни организации, продуценти, автори и изпълнители на музика. Тези приходи следва да отчитат и пред органите на НАП. Повече от 26% от тези приходи остават скрити и ощетяват правоносителите,  държавата и обществото.

В резултат приходите от разпространение на телевизионни програми, както и тези на други авторско-правни индустрии са ограничени от лошата законова регулация и липсата на коректна публична информация. Останалите платформени оператори работят в среда на нелоялна конкуренция и липса на прозрачност.

На заседанието на КТИТС АБРО препоръча анализ на текущото действащо законодателство с цел подобряване на правната рамка и засилване на правомощията на КРС, СЕМ, НАП, МК, включително правомощията за мониторинг и контрол.

Повече информация ТУК.

  • АБРО (Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори) е представителна организация на радио- и телевизионната индустрия в България и като такава се стреми да подкрепя развитието на сектора и да подобрява законовата рамка, определяща условията за упражняване на частна радио- и телевизионна дейност. АБРО е доброволна, независима организация, която включва най-големите национални телевизионни оператори, радио вериги и регионални телевизии и радиа. АБРО има широка представителност за телевизионната и радио индустрия.
  • МУЗИКАУТОР  е сдружение с нестопанска цел на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели с цел колективното управление на авторските им права. Организацията представлява над 2800 български автори, а на база на договорите си за взаимно представителство със сродните авторски сдружения от близо 100 държави предлага почти целия световен музикален репертоар на българския пазар
  • ПРОФОН е дружество с нестопанска цел за колективно управление на сродни права в музиката. Неговата мисия е да защитава, управлява и увеличава стойността на правата на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. ПРОФОН членува в клуба на Световните организации за колективно управление на права – Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и Съветът на дружествата за колективно управление на изпълнителски права (SCAPR). Организацията управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява 90% от българския и световен музикален репертоар.