Новини

Прекратяване на договор за посредничество с ФЛАМАНТ ЕООД

03 октомври '18

Уважаеми ползватели,

Информираме Ви, че считано от 08.10.2018 г. дружество ФЛАМАНТ ЕООД няма право да осъществява посреднически функции между ползвателите и ПРОФОН при сключване на договори за уреждане на права за публично изпълнение в заведения, хотели, магазини и всякакъв друг вид обекти на територията на страната. Моля, в случай че имате нужда от информация или съдействие относно лицензиране на музика в стопанисван от Вас обект, свържете се с ПРОФОН на телефон: 02/981 45 41 или на електронен адрес: boyan.piperov@prophon.org