Новини

ПРОФОН и евро експерти участваха в дискусия посветена на публично-частното партньорство за закрила на интелектуалната собственост

13 юни '18

Ефективността на правоприлагането за закрила на интелектуалната собственост зависи преди всичко от адекватната и модерна законова рамка, въз основа на която се осъществява. Това бе стартовата теза на конференцията „3P for IP: Публично частно-партньорство за закрила на интелектуалната собственост“. В организираното от ТеРаПро събитие се включиха Изпълнителният директор на ПРОФОН – г-жа София Щерева, представители на изпълнителната и законодателната власт, Председетелите на регулаторните органи – КРС и СЕМ, обществените и частните медии в България, както и водещи експерти в сферата на интелектуалната и индустриална собственост от Румъния, Гърция, Австрия, Турция, Сърбия, Македония и Косово

По темата „Законови дефицити в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост“ своята позиция изразиха Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси, Мехти Меликов, директор на дирекция „Авторско право и сродните му права” при Министерство на културата, и изпълнителните директори на АБРО и БАККО. Те прогнозираха успешно сътрудничество между компетентните държавни органи и индустрията в рамките на публично-частното партньорство, с цел максимално ефективно правоприлагане и законодателни инициативи отговарящи на динамичното развитие на пазара.