Новини

ПРОФОН подписа официално споразумение за присъединяване към Международната база данни за изпълнители (IPD) на SCAPR

16 юни '17

ПРОФОН подписа официално споразумение за присъединяване към Международната база данни за изпълнители (IPD) на SCAPR. Екипът ни в отдел “Разпределение” работи усилено по изпълнението на проекта, като превежда настоящия софтуер за разпределение в състояние на готовност за обмен на данни. Целта е всеки изпълнител да получава своето справедливо възнаграждение, а музиката му да бъде разпознавана в световен мащаб. По този начин ще става ясно кое е дружеството, което ви представлява като правоносители, за кои територии и за кои видове права.

Това ще ни помогне да постигнем едни от основните цели за тази година – улеснено изплащане на възнаграждения и разпознаване чрез уникален Международен изпълнителски номер (IPN) и използването му в дигиталния обмен на информация между сродните дружества за колективно управление на права, с които ПРОФОН има сключени билатерални договори. 

Международната база данни за изпълнители (IPD) е разработена от Съветa на дружествата за колективно управление на изпълнителски права (SCAPR), част от който е  и ПРОФОН. IPD цели да се опрости и подобри алгоритмите за съвпадение и правилно идентифициране на притежателя на права.

ТУК можете да разберете повече за платформата.