Новини

ПРОФОН проведе обучение за контрол върху правата за публично изпълнение в Община Стара Загора

16 януари '19

След Варна, Велинград, Кюстендил и Враца, експертите на ПРОФОН проведоха обучение на общинските инспектори в Стара Загора във връзка с децентрализацията на контрола в сферата на Публично изпълнение.

Стара Загора е поредният град, в който експертите на ПРОФОН проведоха обучение във връзка с измененията в Закона за авторското право и сродните му права, приети през март 2018 година. Съгласно промените, контролът върху правата за публично изпълнение на музика се децентрализира и проверките за уредени права за използвания репертоар в заведения, молове, фитнес зали и пр. вече ще се извършват не само от Министерство на културата, а и от общинските инспектори.

На семинара експертите ни представиха пред заместник-кмета на Стара Загора по общинска собственост, стопанска политика, спорт и туризъм, г-жа Красимира Чахова, и обновената платформа MusicPro. Тя позволява на собствениците на търговските обекти сами да изчислят дължимата сума за използваната от тях музика, както и да пуснат заявки за договор към ПРОФОН и МУЗИКАУТОР на принципа „на едно гише“.