Новини

ПРОФОН с панел в конференцията на Асоциацията на доставчиците на ТВ програми в Пловдив

24 април '18

Изпълнителният директор на ПРОФОН, г-жа София Щерева, представи новите изменения в Закона за авторското право и сродните му права в областта на Публичното изпълнение пред участниците в IV-та годишна конференция на Асоциацията на доставчиците на телевизионни програми, която се проведе на 19 и 20 април в гр. Пловдив.

„Нормативни промени и практически решения свързани с разпространението на ТВ програми в хотели“ беше панела, в който г-жа Щерева, заедно с Атанас Димитров – Председател на УС на БХРА, както и представители на бизнеса, дискутираха начините на уреждане на правото за използване на ТВ програми в хотели и проблемите, които срещат хотелите при уреждане на правата за ТВ програми.

Припомняме, че с последните изменения в Закона за авторското право и сродните му права, обн. в ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., с разпоредбата на чл. 98в’, контрола по спазването на закона в сферата на публично изпълнение се децентрализира, като освен длъжностните лица от Министерство на културата, общините ще поемат контролни функции. Измененията реално ще започнат да се прилагат от началото на следващата година, тъй като съгласно закона те влизат в сила 9 месеца след обнародването му в Държавен вестник. Предвидените глоби са в размер от 2000 до 10000 лв.