Новини

ПРОФОН се присъедини към Международната база данни за изпълнители (IPD) на SCAPR

11 август '17

На 9 август ПРОФОН стана реален член на Международната база данни за изпълнители (IPD) на SCAPR, след като екипът на отдел „Разпределение“ успешно приключи процедурата по присъединяване и обмен на данни между системите на IPD и ПРОФОН.

IPD платформата цели да се опрости и подобри алгоритмите за съвпадение и правилно идентифициране на притежателя на права. Благодарение на IPD всеки изпълнител придобива индивидуален Международен изпълнителски номер (IPN), който индикира дружеството, което го представлява като правоносител, териториите и видовете права. ПРОФОН има ангажимент да идентифицира артист-изпълнителите съобразно обема и обхвата на прехвърлените с членствен договор права.

Като следваща стъпка от развитието на проекта предстои подготовка за имплементиране на системата за Виртуалната звукозаписна база данни (VRDB2). Присъединяването към VRDB2 ще даде възможност на ПРОФОН да улесни изплащането на възнаграждения и да използва дигиталния обмен на информация между сродните дружества за колективно управление на права, с които дружеството има сключени билатерални договори.