Новини

ПРОФОН се включи в разработването на Национална стратегия за развитие на културата 2018 - 2028 г.

23 август '17

ПРОФОН взе участие в Междуведомствената група за разработване на проект на Национална стратегия за развитие на културата, която този месец проведе първото си заседание. Екипът ни ще се включи в работната група "Авторско право и сродните му права", която ще стартира в началото на месец септември, а през октомври се очаква да бъдат представени анализът и визиите на стратегията, за да се изработи единен документ.

Катерина Пашова беше избрана за координатор на направлението "Авторско право и сродните му права", а сред участниците са нашият изпълнителен директор София Щерева, Елена Кискинова от БАМП, Калин Серапионов от ИСИ-София и Галя Грозданова-Радва от СБМТД. Като основни цели на работната група се открояват:

  • Създаване на трайна и устойчива обществена нагласа към зачитане на правото на интелектуална собственост и спазване на авторските и сродните права на творците и създателите на културен продукт;
  • Повишаване на авторитета и ефективността на организациите за колективно управление на права като основен механизъм за осигуряване на легален достъп до защитено творческо съдържание и гаранция за спазването на ЗАПСП;
  • Постигане на благоприятна икономическа среда за създаване и потребление на културен творчески продукт.

По време на срещата бяха представени и ръководителите на останалите 4 групи от Министерството на културата - арх. Уляна Малеева, ръководител на "Материално културно наследство, архитектура и визуални изкуства“, Елиянка Михайлова - на "Сценични изкуства, филмова индустрия и образование по изкуства и култура“, доц. д-р Венцислав Велев, ръководител на "Международно и регионално културно сътрудничество“ и на "Литературно и книжовно наследство, библиотеки“.

По препоръка на ПРОФОН и МУЗИКАУТОР до Министерство на културата към процеса по изготвяне на стратегията трябва да бъдат включени и представители на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).