Новини

ПРОФОН стартира онлайн портал за работа с правоносители

06 ноември '17

ПРОФОН завърши успешно разработването на онлайн портал за обработка и обмен на документи, необходими при изплащане на разпределени възнаграждения за сродни права.

Платформата ще стартира през месец ноември и ще бъде достъпна за всички правоносители, които са заявили желание да комуникират по електронен път с ПРОФОН и по този начин да декларират факти и обстоятелства, необходими за съставяне на документи за изплащане на разпределените възнаграждения.
Само няколко клика на мишката ще заменят посещението в офиса на ПРОФОН или съгласуването на среща със служител от екипа. Благодарение на новия портал всеки правоносител ще разполага с профил, който му дава възможност:
• Да се запознае с начина, по който е направено разпределеното му възнаграждение;
• Да потвърди и подпише необходимите документи, свързани с изплащането;
• Да бъде информиран за датата на превода;
• Всички документи ще бъдат достъпни за сваляне, включително служебните бележки, необходими за съставяне на годишната данъчна декларация.
Целта на платформата е да оптимизира максимално процеса по изплащане на разпределени възнаграждения, като по този начин ни доближи до международните практики за колективно управление на сродни права в музикалната индустрия.
Ако желаете да получите профил в онлайн портала е нужно само да подадете формално заявление в офиса на ПРОФОН.