Новини

Важно съобщение: Разпределение и изплащане на възнаграждения за 2016 година

На 8 ноември ПРОФОН ще стартира изплащането на възнаграждения за изпълнителски и продуцентски права от Разпределение 2016 г.
От посочената дата правоносителите могат да се свържат с екипа ни в отдел „Разпределение“, за да насрочат среща за оформяне на документи по изплащането.
Телефонът за връзка с офиса на ПРОФОН е 02 981 45 41. Можете да пишете и на следните имейл адреси: vasil.filipov@prophon.org и branimir.sabev@prophon.org.
Приемното време за правоносители е от понеделник до петък от 14:00 до 16:00 часа включително.