Лични данни

Информация за нас:

Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - ПРОФОН.
ЕИК: 121758316
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. Цар Асен 77А
Тел: 02 981 45 41 
Е-mail: office@prophon.org 

Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните:


E-mail: gdpr@prophon.org  
Телефон: 02 981 45 41