За радиостанции

 

 

Обликът на една радиостанция се определя от музиката, която звучи в ефира ѝ. Независимо дали е поп, рок, джаз, R'n'B, или друг жанр, именно музиката гради облика на радиото и е неразривно свързана с него.  

Как да получа договор за лицензиране?

Необходимо е да изпратите имейл със следната информация до zlatin.yanev@prophon.org 

  • Наименование на радиопрограмата;
  • Териториален обхват на разпространение на програмата;
  • Юридическо лице;
  • Адрес по регистрация на юридическото лице;
  • ЕИК;
  • Контактно лице за кореспонденция: име, имейл, адрес, телефон;
  • Декларация за процент използвана музика в общото съдържание на програмата.

 

Знаете ли, че...

Всеки 9 от 10 души прекарва минимум 1 час на ден, слушайки радио. Над 54% от хората, слушащи музика на работното място, я чуват по радиото.