За телеком оператори

 

 

По официални данни близо 2 милиона души в България са клиенти на фирми за доставка на телевизия. Музиката е неделима част от радиото и телевизията и добавя стойност към програмите им. Ето защо е необходимо операторите, осъществяващи препредаване на радио и телевизионно съдържание чрез кабел, сателит, IPTV и др., да сключат договор за вторично използване на съдържание.

Как да получа договор за лицензиране?

Необходимо е да изпратите имейл със следната информация до zlatin.yanev@prophon.org 

  • Юридическо лице;
  • Адрес по регистрация на фирмата;
  • ЕИК;
  • Контакти за кореспонденция: лице за контакт, имейл, адрес, телефон;
  • Попълнена Декларация, в която са описани броят абонати и броят препредавани програми.

Лицензиране за такъв вид използване се извършва само от организации за колективно управление на права. Ние сме единственото дружество, което лицензира сродни права и което може да направи това за Вас.

Знаете ли, че...

Около 80% от домакинствата в България са потребители на платена телевизионна услуга.