Създавам музика

 

Ако сте артист-изпълнител или продуцент, Вие имате право на справедливо възнаграждение за своя труд.

Ние в ПРОФОН, като дружество за колективно управление на права, представляваме и защитаваме интересите на всички артист-изпълнители и продуценти на звукозаписи и музикална видеопродукция – както на нашите членове (преки или по силата на международни договори за двустранно представителство със сродни дружества), така и на останалите правоносители.

Регистрацията на репертоар от Ваша страна е от изключителна важност за осъществяване процеса на проследяване на неговото използване и гарантира справедливото и навременно разпределяне на приходите, които той генерира. Регистрираният в базата данни репертоар се изпраща към международните бази данни и много бързо става разпознаваем извън територията на нашата държава.

За да регистрирате репертоара си, използвайте приложението myPROPHON или попълнете формата за регистрация и я изпратете в офиса на ПРОФОН. 

Ако все още нямате акаунт, моля, свържете се с нас на e-mail: razpredelenie@prophon.org

Регистрирайте репертоара си в базата данни на ПРОФОН и на мониторинг агенцията BMAT

1

За артист-изпълнители

Ако сте артист-изпълнител и Вашето изпълнение е включено в запис на музикално произведение, което звучи в радиопрограма, по телевизията или на публично място (кафенета, ресторанти, хотели и др.), Вие имате право на справедливо възнаграждение.

ПОВЕЧЕ

За продуценти

Ако сте продуцент и записът на музикално произведение, което сте осъществили, звучи в радиопрограма, по телевизията или на публично място (кафенета, ресторанти, хотели и др.), Вие имате право на възнаграждение.

ПОВЕЧЕ

BMAT

Мониторинг в полза на нашите членове:

  • Получавате персонални профили за бързо и удобно качване на Вашия репертоар;
  • Технология на бъдещето, която идентифицира репертоар от световна база данни;
  • До 99.99 % разпознаване на репертоара от радио и телевизионния ефир;
  • Проверка на точността в отчетите от медиите.
ПОВЕЧЕ

ISRC код

ISRC е 12-значен буквено цифрен код, който маркира по уникален начин всеки аудио или видео запис на база на това кой го е продуцирал. Той съпътства записите в различните вериги на тяхната реализация – от излъчването, през разпределението на приходи събрани от дружествата за колективно управление на права, до живота на записите в дигиталните стрийминг платформи, където никакво съдържание не може да бъде качено и съответно монетизирано без ISRC кодът да е наличен.

ПОВЕЧЕ

Наръчник на правоносителя

В Наръчник на правоносителя нашият екип подбира често задавани въпроси в областта на колективното управление на сродни права в музикалната индустрия. Какво трябва да знаете? Как да защитите правата си по най-ефективния начин? Как да печелите повече от музиката, в която инвестирате? Тук ще намерите отговори на всички тези въпроси!   

ПОВЕЧЕ