ПРОФОН с електронни сертификати за публично изпълнение

През 2020 година ПРОФОН въвежда нови дигитални стикери за всички обекти, използващи музика, лицензирани от дружеството.

QR кода позволява да се проверява валидността на лицензите на обектите в реално време. Всеки клиет ще получи електронен сертификат на предоставения в договора мейл  за кореспонденция. Сертификатът може да бъде разпечатан и поставен на удобно за Вас място в обекта или да бъде запазен в електронен формат на компютър или телефон. Моля, имайте предвид, че всеки сертификат се издава за определен обект и е строго индивидуален.
За Ваше улеснение, можете да проверявате валидността на Вашия музикален лиценз чрез сканиране на QR кода. 

Как да проверите валидността на лиценза за Вашия обект?

1) Отворете QR скенера на телефона си – от апликацията, камерата, Viber или др.
2) Сканирайте QR кода върху електронния си сертификат.
3) Отворете страницата, към която ще бъдете пренасочени.
4) Прочетете информацията за валидността на лиценза, която ще се визуализира на екрана Ви.