За телевизия

 

 

Музиката играе важна роля в телевизионните програми, допринасяйки за атмосферата, характера и съдържанието им. Понякога музиката дори заема централно място в телевизионното предаване.

Как да получа договор за лицензиране?

 

Необходимо е да изпратите имейл със следната информация до zlatin.yanev@prophon.org 

  • Наименование на телевизионнта програма;
  • Териториален обхват на разпространение на програмата;
  • Юридическо лице;
  • Адрес по регистрация на юридическото лице;
  • ЕИК;
  • Контактно лице за кореспонденция: име, имейл, адрес, телефон;
  • Декларация за процент използвана музика в общото съдържание на програмата.

 

Знаете ли, че...

40% от хората твърдят, че по-трудно биха живели без музика, отколкото без филми, литература и спорт. Същият брой хора посочват, че не могат без телевизия.