За продуценти

 

 

Ако Вие сте продуцент и записът на музикално произведение, което сте осъществили звучи в радиопрограма, по телевизията или на публично място (кафенета, ресторанти, хотели и др.), вие имате право на възнаграждение.

Вашето изпълнение значи приход

Музиката е неразделна част от нашия живот и определящ фактор за търговския успех на много магазини, ресторанти, кафенета, радиостанции и телевизионни програми.

Регистрирайте репертоара си базата данни на ПРОФОН и на мониторинг агенцията BMAT

Регистрация на репертоар

Регистрацията на репертоара от ваша страна е от изключителна важност за осъществяване на процеса на проследяване на неговото използване и гарантира справедливото и навременно разпределяне на приходите, които той генерира. Регистрираният в базата данни репертоар се изпраща към международните бази данни и много бързо става разпознаваем извън територията на нашата държава.

За да регистрирате репертоара си, използвайте приложението my.prophon или попълнете формата за регистрация и изпратете в офиса на ПРОФОН.

За да научите повече относно регистрацията в базата данни на Myprophon и BMAT, моля натиснете ТУК.

1

Членство в ПРОФОН

За да регистрирате репертоара си, използвайте приложението my.prophon или попълнете формата за регистрация в офиса на ПРОФОН.

ПОВЕЧЕ

Как да получавам възнаграждения от ПРОФОН

ПРОФОН представлява и защитава интересите както на своите членове (преки или по силата на международни договори за двустранно представителство), така и на всички останали прaвоносители нечленове на дружеството, които са артист-изпълнители или продуценти на звукозаписи и музикална видеопродукця.

ПОВЕЧЕ

ПРОФОН в чужбина

За да геристрирате репертоара си, използвайте приложението my.prophon или попълнете формата за регистрация в офиса на ПРОФОН.

ПОВЕЧЕ