Какво е ПРОФОН

 

 

 

 

 

Вярваме, че музиката помага на бизнеса и създава емоционален контекст за потребителите на различни видове услуги. Тя не просто продава, а и променя, формира желания и вдъхновява.

Ние сме дружество за колективно управление на сродни права в музиката и вече 20 години поддържаме ползотворно партньорство между изпълнителите и продуцентите с всички бизнес ползватели на техните звукозаписи. Екипът ни администрира правата на произведения от българския и световен репертоар. Това означава, че за да имате легален достъп до всички хитове, които клиентите на вашия клуб, кафене или хотел биха искали да чуят, трябва да имате сключен договор с ПРОФОН.

Като член на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и Съвета на дружествата за колективно управление на изпълнителски права (SCAPR) ПРОФОН  получава достъп до най-добрите световни практики в лицензирането на музика. В допълнение към мисията ни за достойно остойностяване на труда на българските изпълнители и продуценти ПРОФОН има договори за взаимно представителство със сродни организации от цял свят. Иначе казано, ако българска песен прозвучи в ефира  на медия във Великобритания, той ще получи възнаграждение за съответната ротация или публичното изпълнение на музика от нас.

ПРОФОН е съучредител и член на КОПИ-БГ – сдружение с нестопанска цел, създадено на основание чл. 1 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което е регистрирано като организация за колективно управление на права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) във връзка с чл. 26 ал. 8 от ЗАПСП. Годишен отчет на Сдружение КОПИ-БГ за 2019 година.

1

Мисия

Нашата мисия е да защитаваме и увеличаваме стойността на правата на музикалните продуценти и изпълнители, да се грижим за максимална възвръщаемост на творческите им усилия и да спазваме високи технологични стандарти за точност, прозрачност и ефективност. Вярваме, че музиката помага на бизнеса и създава емоционален контекст за потребителите на различни видове услуги. Тя не просто продава, но и променя, формира желания и вдъхновява.

Дейности

Основните дейности, чрез които ПРОФОН защитава каузата си да превърне родния музикален пазар в цивилизована територия, а създаването и продуцирането на звукозаписи – във вдъхновяваща и ценена от обществото дейност, са:

  • Лицензиране на музика;
  • Събиране на възнаграждения;
  • Разпределение на възнагражденията;
  • Изплащане на дължимите суми към правоносителите

Видове използване

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Профон сключва договори за следните основни видове използване на музика.

  • Публично изпълнение: излъчване на музика в обекти като хотел, ресторант, бар, заведение, магазин, търговски център, такси и др.
  • Медии: радио и телевизионно излъчване, излъчване на музика в интернет (уебкастинг); аудиовизуални медийни услуги по заявка (on demand).
  • Препредаване: чрез кабел, сателит, IPTV и др.