ISRC код

ISRC е 12-значен буквено-цифров код, който маркира по уникален начин всеки аудио или видео запис на база на това кой го е продуцирал. Той съпътства записите в различните вериги на тяхната реализация – от излъчването, през разпределението на приходи събрани от дружествата за колективно управление на права, до живота на записите в дигиталните стрийминг платформи, където никакво съдържание не може да бъде качено и съответно монетизирано без ISRC кодът да е наличен.

Как да се сдобиете със собствен ISRC код?

С цел улесняване на целия процес по създаване на модерна и адекватна база данни на българската музика, Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП)получи от Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) статут на Национална агенция за регистрация на ISRC. Това е възможност за Вас като български продуценти, в случай че нямате собствен ISRC код, да регистрирате Ваш личен такъв бързо, лесно и напълно безплатно със съдействието на БАМП!

За да получите Вашия уникален продуцентски код е необходимо да попълните регистрационна форма (съответно като юридическо лице, ако имате продуцентска компания или като физическо лице, ако имате такова качество и сте финансирали и организирали създаване на запис). Регистрационната форма е достъпна на интернет страницата на БАМП.

Подробна информация за структурата и ролята на ISRC, за значението на различните съставни части от кода и отговори на най-често задаваните въпроси по темата са налични на български език на интернет страницата на БАМП, в падащото меню на специализираната секция ISRC.

Нямам собствен ISRC код, а съдържанието ми присъства в дигиталните платформи, как така?

В случай, че отделни или всички досегашни Ваши записи са вече качени на дигиталните платформи със съдействието на дигитални дистрибутори на музикално съдържание, то това означава че за целта сте получили оперативно ISRC от тях, за да стане възможно записите Ви да бъдат разпространени дигитално. Най-добре е тези записи да запазят съществуващите свои кодове без промяна. ISRC e като ЕГН на записа и веднъж поставен не трябва да бъде променян.

Оттук нататък

С Вашия личен продуцентски код може да генерирате кодове само за тези Ваши записи, които все още нямат ISRC, както и за звукозаписи и музикални видеозаписи, произведени оттук нататък.

ISRC позволява по-ефективното управление на Вашия записан репертоар, като оптимизира вкл. и колективното управление на продуцентските права, защото гарантира точност при идентификацията на Вашия репертоар и дава пълна гаранция, че събраните възнаграждения от различните форми използване, обект на колективно управление, ще бъдат насочени и изплатени към реалния собственик на правата върху използвания запис. Ако разполага с ISRC кодове на всички представлявани записи, ПРОФОН ще оптимизира още повече сроковете на разпределение и обработката на отчетите от ползвателите.