Как да получавам възнаграждения от ПРОФОН

 

 

ПРОФОН представлява и защитава интересите както на своите членове (преки или по силата на международни договори за двустранно представителство), така и на всички останали прaвоносители нечленове на дружеството, които са артист-изпълнители или продуценти на звукозаписи и музикална видеопродукця.

За да получавате възнаграждения е необходимо:

  • Ваши звукозаписи или аудио визуални музикални произведения да са използвани в телевизионна програма, радио програма или на публично място (в заведения, барове, ресторанти, магазини и пр.);
  • Вашите звукозаписи да са били отчетени от ползвател (радио, телевизия, кафенета, ресторанти, хотели и др.), който има договор с нас;
  • Да регистрирате своите звукозаписи в платформата ни myProphon. Данните, които са минимално необходими, за да се регистрира един запис са заглавие на песента, изпълнител, продуцент, времетраене и дата на осъществяване на записа.

Подадената от вас точна и детайлна информация за всички участници в изпълнението на една песен улеснява максимално разпознаването на репертоара ви при използването му в медиите, по кабел или сателит, както и на публични места (в кафенета, ресторанти, хотели и др.). МyProphon съдържа данни за милиони произведения, включително къде е записана музиката, кой притежава правата и кой е извършил записа.

От много голяма важност при регистрация е добавянето на всички изпълнители, участвали в записа (например ако сте били беквокал или студиен музикант при осъществяването на записа на песен), с което да се гарантира, че те също ще получат заслужените си възнаграждения. Основен ангажимент за това има продуцентът на записа, но и Вие като изпълнител може да направите регистрация и да пожелаете да бъдете включени в листата с изпълнители, участвали в записа на музикалното произведение.

 

Моля, прегледайте списъка с правоносители, които имат разпределени и непотърсени възнаграждения ТУК.