Как да получавам възнаграждения от ПРОФОН

 

 

 

ПРОФОН представлява и защитава интересите както на своите членове (преки или по силата на международни договори за двустранно представителство), така и на всички останали прaвоносители нечленове на дружеството, които са артист-изпълнители или продуценти на звукозаписи и музикална видеопродукця.

Как да получавам възнаграждения, ако не съм член на ПРОФОН

За да получавате възнаграждения от нашето дружество-ПРОФОН трябва да регистрирате своите звукозаписи в платформата ни myProphon. Подадената от вас точна и детайлна информация  за всички участници в изпълнението на една песен улеснява максимално разпознаването на репертоара ви и правилното разпреледение на възнаграждението при използването му в медиите, по кабел или сателит, както и на публични места (в кафенета, ресторанти, хотели и др.). МyProphon съдържа данни за милиони произведения, включително къде е записана музиката, кой притежава правата и кой е извършил записа.

Ваше задължение е да регистрирате всички изпълнители участвали в записа (например беквокал или студиен музикант при осъществяването на записа на песен) в базата данни, за да се гарантира, че те също получават възнагражденията си. В случай, че не видят името си сред създателите на едно произведение, изпълнителите могат да заявят желанието си за корекция на тази неточност.

 

Моля, прегледайте списъка с правоносители, които имат разпределени и непотърсени възнаграждения ТУК.

Моля, прегледайте списъка със записи, чиито един или повече правоносители Продуценти не са могли да бъдат идентифицирани ТУК.
Приканваме ви, в случай че идентифицирате свой репертоар, да се свържете с екипа на отдел Разпределение, за да направите нужната регистрация.Ние сме на разположение на имейл адрес: razpredelenie@prophon.org