Синхронизационна лицензия и лицензия за последващо използване - разлики

Питате се каква е разликата между синхронизационна лицензия и лицензия за вторично използване? А какво е значението им в контекста на защитения репертоар, използван, за целите на един рекламен клип? Екипът на ПРОФОН разяснява:

Синхронизационна лицензия е тази, която рекламодателите трябва да получат от съответния правоносител, за да използват неговата музика в дадена реклама като свържат звукозаписа с рекламния клип. Това право се отстъпва индивидуално от автора(-ите) и продуцента.

Лицензия за вторично използване: Всеки изпълнител и продуцент има, от своя страна, право на възнаграждение за вторичното използване на неговата музика (при отстъпване на права за предаване, излъчване, препредаване, публично изпълнение – хотели, ресторанти, кафенета и др.), отделно от това, получено срещу отстъпената лицензия за синхронизация. Обичайно това възнаграждение се получава с помощта на организациите за колективно управление (ОКУП).

Практиката показва, че често правоносителите отстъпват правата за вторично използване заедно с тези за синхронизация. Така те се лишават от възможността да получат допълнително възнаграждение за всяко последващо използване на записа като част от съответната реклама. В този смисъл има голям риск приходите ви да не нарастват пропорционално на популярността и еърплея на записа.