Новини

БАМП слага износа на българска музика на фокус

05 октомври '23

Семинар „МУЗИКАЛЕН ЕКСПОРТ: Европейски опит и български перспективи“ на 17 октомври 2023 г.

Като първа стъпка към изграждане на единна стратегия за подпомагане на износа на българска музика, Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ организира първия семинар-дискусия, който да срещне европейските експерти в областта със заинтересованите страни в България. Семинарът „МУЗИКАЛЕН ЕКСПОРТ: Европейски опит и български перспективи“ ще се проведе на 17 октомври в музея „Земята и хората“ в София.

Партньор на БАМП в тази инициатива е Европейската мрежа на експортните офиси /European Music Exporters Exchange - EMEE/. Нейни представители ще гостуват на семинара, заедно с ръководители на експортни офиси от няколко европейски страни. Участие в дискусиите ще вземат и представители на всички заинтересовани страни в България, които трябва да изградят  стратегия за износ на българска музика - всички звена на българската музикална индустрия,  изпълнителната и законодателната власт, местни и държавни структури.

По време на семинара „МУЗИКАЛЕН ЕКСПОРТ: Европейски опит и български перспективи“ ще се представят добри европейски практики и политики за подпомагане на износа, ще се дискутира кои от тях са приложими в България и как и в какви срокове подобни окуражаващи политики за музикалния сектор могат да се изградят у нас.

Целта на БАМП е семинарът да се превърне в първата дискусионна среща между вземащите решения и експертите с опит, която да подтикне към реални действия и да положи основите за изграждане на ясна и целенасочена политика за износ на българска музика, както и изграждане на административна структура, която да ръководи, улеснява и спомага процеса – български експорт офис.

За повече информация и възможности за участие, следете официалната Фейсбук страница на БАМП и Фейсбук събитието за семинара.