Новини

Важно съобщение: Стартира изплащането на преразпределени възнаграждения за 2017 г.

22 юни '22

На 23 юни 2022 г. ПРОФОН стартира изплащането на възнаграждения за изпълнителски и продуцентски права от преразпределение на непотърсени възнаграждения с изтекъл давностен срок от използвано съдържание през 2017 г. Съгласно Правилника за разпределение на дружеството, преразпределението се осъществява на базата усреднен еърплей за съответната година на използване.

От посочената дата можете да се свържете с отдел "Разпределение" на имейл razpredelenie@prophon.org за изготвяне на Вашите документи за изплащане. Напомняме, че съгласно Правилника за разпределение на възнаграждения:

  • На всички Правоносители, които са се идентифицирали предварително пред ПРОФОН със своите лични данни, актуален имейл адрес и актуална банкова сметка, ПРОФОН съставя и изпраща необходимите документи за изплащане на база предоставената от Правоносителя информация на посочения от тях имейл.
  • В случай че в 14-дневен срок от изпращането на документите с информация за размера на дължимото възнаграждение, правоносителят не уведоми писмено ПРОФОН (имейл: razpredelenie@prophon.org) за обстоятелства, които налагат промени в предоставените данни или преразпределените възнаграждения, ПРОФОН пристъпва към тяхното изплащане.
  • ПРОФОН изплаща сумите след изтичане на срока от 14 дни и след издаване и предоставяне на фактура от страна на юридически лица и регистрираните по ЗДДС физически лица. Ако преди изтичането на 14-дневния срок, Вие потвърдите изрично (на имейл: razpredelenie@prophon.org), че данните в изпратените документи са коректни, ПРОФОН ще пристъпи максимално бързо към изплащане, без да изчаква края на този срок.
  • Документи, удостоверяващи изплащането на разпределени възнаграждения се издават в законоустановените за това срокове или по искане на правоносителя.