Новини

На 20.04.2022 г. се проведе редовно изборно Общо събрание на ПРОФОН

27 април '22

На събитието, провело се на 20.04.2022 г. в The Steps, представени и приети бяха Годишният отчет на Управителния съвет, Годишният доклад на Надзорния съвет, както и бюджетът на дружеството за 2022 г.

На следващо място, в съответствие с нормативните изисквания бяха гласувани кандидатурите на новите членове на Управителния и Надзорния съвет на ПРОФОН, чиито мандат е 3 години. Новият състав на двата съвета е както следва:

Управителен съвет, Квота Продуцентски интерес:

• Вирджиния Рекърдс ЕООД – с представител Станислава Армутлиева
• Орфей Мюзик ЕООД – с представител Кирил Величков
• Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ – с представител Станислав Захариев
• Ара Мюзик ООД – с представител Виктор Касъмов

Управителен съвет, Квота Изпълнителски интерес:

• Велислав Стоянов
• Красимир Тодоров
• Рут Колева
• Александър Обретенов

Управителен съвет, Квота Балансиран интерес:

• Росен Стоев

Надзорен съвет:

• Васил Русев
• Мега Музика ЕООД – с представител Дора Блек-Хемплер
• Венцислав Мицов

Освен това, съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Устава на ПРОФОН, дружеството създава и администрира фондове с културна, социална и образователна насоченост за подпомагане дейността на носителите на права, които представлява. В тази връзка, отчетите на Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП) и Българска музикална асоциация (БМА) за дейността им по фондовете, разпределени за 2021 г. бяха представени и приети, след което Общото събрание разпредели нови 300 000 лв. от фондовете поравно между същите две представителни организации.