Новини

Годишен отчет на ПРОФОН 2020

29 април '21

Едно от най-значимите ни постижения през 2020 година беше въвеждането на новата софтуерна система за управление на сродни права Apollon. Благодарение на нея автоматизирахме голяма част от процесите на обработка на данни, което ще доведе до още по-бързо изплащане на възнаграждения на артист-изпълнителите и продуцентите, както и по-добра комуникация и своевременен обмен на информация.

Apollon е система, разработена от австрийската компания BiConcepts, следваща стриктно препоръчителния модел на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) за IT процеси на дружества, лицензиращи музика. Съвместима е със специализираните проекти и платформи на SCAPR, и е в съответствие с Европейската директива за Мениджмънт на колективни права.

През 2020 г. изплатихме 4 230 754 лв., отбелязвайки ръст от 20% спрямо 2019 г.

Още в началото на миналата година, над 1 млн. лв. бяха изплатени авансово, в рамките на първата кампания на Дружеството за подпомагане на изпълнителите и продуцентите на музика. Втората кампания, която започна на 15 декември 2020 г. и продължава до края на април 2021 г., надхвърли възнаграждения от 300 хил. лв.

Запознайте се с целия отчет ТУК.