Новини

IFPI и WIN ИЗГРАЖДАТ ЗАЕДНО ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ

МУЗИКАЛНАТА ИНДУСТРИЯ СЪЗДАВА СВОЙ ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПОРТАЛ С ДАННИ ЗА ПРАВОНОСИТЕЛИТЕ – ПРОДУЦЕНТИ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗКАЛНО ВИДЕО, С ЦЕЛ ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ОТ ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МЕДИЙНО ИЗЛЪЧВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ, СЪБРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВАТА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СРОДНИ МУЗИКАЛНИ ПРАВА.

На 22 октомври 2019 двете световни организации на музикални продуценти обявиха официално своето сътрудничество в изграждането на централизирана платформа за обмен на данни за репертоара на правоносителите от музикалната индустрия от цял свят (Repertoire Data Exchange – RDx). Платформата ще улесни музикалните лейбъли и организациите за колективно управление на продуцентски права да предоставят и да достъпват до важни за разпределението на получените възнаграждения данни от един източник.

Сега, новата услуга RDx ще позволи на носителите на музикални продуцентски права  - малки, и големи, както и от най-различни страни - да получат централизирана точка за регистрация на данните за техния репертоар в еднообразен стандартен формат (DDEX MLC), така че информацията да бъде лесно достъпна за всички дружества за колективно управление на продуцентски права по света. А това ще означава повишаване качеството на ползваните от тях данни. Така ще се подобри скоростта, точността и ефикасността при разпределението на събраните възнаграждения от тези дружества към правоносителите – продуценти на музикални записи от цял свят.

След продължителен анализ и стриктен процес на оценка, IFPI и WIN избраха за свой партньор в инициативата британското дружество за управление на сродни музикални права – PPL. Това ще бъде организацията, която ще управлява централизираната платформа за събиране и предоставяне на данните за продуцентския репертоар.

RDx е резултат от сътрудничество между широк кръг представители на музикалната индустрия, под общото ръководство на IFPI и WIN. Стартирането на услугата ще получи техническа подкрепа от група звукозаписни компании (Beggars Group, PIAS, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group и The state51 Music Group/CI) и няколко дружества за колективно управление на музикални продуцентски права (PPL, Re:Sound, SENA и Gramex Finland). Стартът на RDx се планира през 2020 г.