Новини

Изпълненията на живо страдат, заради коронавируса

17 март '20

FIM, FIA, UNI-MEI и Pearle призовават правителствата да предприемат спешни мерки, в подкрепа на сектора на изпълнение на живо.

В отговор на епидемията, която поразява все по-голям брой страни по света, няколко правителства обявиха решението си, наред с други спешни мерки, да забранят големи събрания на хора с цел да се ограничи разпространението на коронавируса.

Тези решения ще имат пагубни икономически и социални последици, за сектора на изпълненията на живо, тъй като всички събития и турнета се отменят. Това несъмнено ще се отрази на изпълните, но ще окаже още по-голям ефект върху всички техническите екипи, които отговарят за реализирането на един концерт. Независимо дали става въпрос за постоянно или временно наети служители в сектора. То те често са в несигурна ситуация и са изправени пред внезапна и драматична загуба на доходи. Много организатори на концерти ще бъдат силно отслабени или затруднени, поради намаляването на редица изпълнения, турнета и събития.

Поради това, FIM, FIA, UNI-MEI и Pearle призовават всички правителства да приемат спешни мерки, които да подпомогнат устойчивостта на сектора, в тази неприятна ситуация, да защитят безопасността на културните служители, но също така и препитанието им. Извънредните мерки трябва да бъдат идентифицирани и наложени, а финансирането да бъде разпределено възможно най-скоро, за да се облекчат неблагоприятните последици от теза внезапна загуби на доходи.

На ниво ЕС на 10 март бе обявена инициатива за реагиране на коронавируса, „насочена към системите за здравеопазване, малки и средни предприятия, пазара на труда и други уязвими части на нашите икономики“ и мобилизиране на публична инвестиция в размер на 25 милиарда евро. От съществено значение е да се гарантира, че тази инициатива е и в полза на сектора на изпълненията на живо. Пропорционално на безпрецедентното предизвикателство с което се сблъсква в момента, и всички служители, независимо от статута им на договор, които разчитат на тези участия и събития, за да изкарват прехраната си.