Новини

Международната федерация на звукозаписната индустрия – IFPI оповести Global Music Report 2019 г.

05 май '20

Общият приход на световния пазар от музикални записи нарастна с +8.2% и достигна $20.2 млрд.

„Докладът показва успешната работа и инвестиции на създателите на музика – от продуцентските компании до артистите-изпълнители и всички ангажирани в този процес, които стъпиха на стабилната основа, изградена през последните няколко години, за да постигнат значителен ръст на приходите през 2019 г.“, каза по този повод Франсес Муур – Главен изпълнителен директор на IFPI.

Приходите от стрийминг са 22.9% или 11.4 млрд. щ. д. и за първи път представляват повече от половината (56.1%) от световните приходи от записана музика.
Този растеж се дължи на потребителите на платени стрийминг услуги, като в края на 2019г. те са 341 млн. (ръст от + 33.5%). Платеният стрийминг представлява 42% от общите приходи от музика.

Ключови данни за пазара по региони през 2019 г.

За пета поредна година Латинска Америка е най-бързо развиващия се регион (+18.9%), трите най-големи региона са Бразилия (+13.1%); Мексико (+17.1%) и Аржентина (+40.9%).

Европа е вторият по големина регион в света с нарастване от 7.2%. Тук най-големите пазари са Великобритания (+ 7.2%), Германия (+ 5.1%), Италия (+ 8.2%) и Испания (+ 16.3%).

Азия отбеляза общ ръст от 3.4%, по-бавен темп на растеж в сравнение с 2018 г., но това до голяма степен се дължи на Япония (-0.9%), която отбеляза спад на физическите продажби (-4,8%), доминиращия й сектор. Силен растеж отбелязват в Южна Корея, Китай и Индия (съответно 8.2% 16.0% и 18.7%).

Австралазия бележи ръст от 7.1%, като общите приходи от дигитален растеж нарастват с 11.6%, а приходите от физически носители намаляват с 20.4%. Австралия, чийто пазар е сред световните Топ 10, има ръст на приходите от + 6.0% , а съседна Нова Зеландия отбелязва значителните +13.7%.

САЩ и Канада остават най-големият регион за приходи от записана музика, представляващи 39.1% от световния пазар, като бележат ръст с 10.4%. САЩ отбелязва пета поредна година на растеж, като за 2019 г. е 10.5%, докато в Канада, която бе почти без движение в приходите през 2018 г., бележи ръст от 8.1% за 2019 г.

И докато цифрите в доклада представят картината на постигнатото от музикалния бизнес през миналата година, днес пандемията COVID-19 постави индустрията през сериозни предизвикателства, които изглеждаха немислими само няколко месеца по-рано.
„Изправени пред лицето на глобална трагедия, представителите на музикалната индустрия се обединиха в усилията си да защитят най-засегнатите. За звукозаписните компании като наши членове е от първостепенна важност да продължат да подкрепят кариерата и развитието на многобройните артисти, музиканти и служители в музикалния сектор по цял свят.“, отбеляза Муур.

Можете да видите пълния доклад тук.