Новини

Музиката създава два милиона работни места и носи €81.9 милиарда годишно в икономиката на ЕС и Обединеното кралство

18 ноември '20

Изследването ползва статистически данни от 2018 година, при наличие на 28 страни-членки в ЕС и достига до важни изводи за приноса на музиката в Европа. Според Оксфорд Икъномикс музиката в ЕС28 :

·  Създава два милиона работни места;

·  Внася €81.9 милиарда в БВП на Европа и

· Генерира €9.7 милиарда приходи от експорт на стоки и услуги към трети страни, извън ЕС28.

Изследването на Оксфорд Икъномикс отделя специално внимание на значението на музикалния сектор за развитието на работната сила и заетостта в Европа. Данните за над 2 милиона заети работни места в този сектор означават на практика, че на всеки 119 действащи работни места в ЕС има по 1 работно място, което е свързано с музика.

Що се отнася до износа на европейска музика (включително от Обединеното кралство), той генерира  €9.7 милиарда приходи общо, като делът от тези приходи, свързан с дейността на звукозаписните лейбъли, музикалните издателски компании и  услугите за музикален аудио- стрийминг, достига до почти половината от тази сума, т.е. €4.7 милиарда.

Ролята на музикалния сектор за успешната данъчна събираемост в ЕС28 е също значителна, като приносът от платени данъци и такси, свързани с тази сфера на икономиката през 2018 г. достига €31 милиарда. Тази сума е равна на 19.4% oт целия бюджет на ЕС за същата тази година.

Франсес Муур, Главен Изпълнителен Директор на IFPI, заяви по този повод: „Музиката е изключително важна за Европа, за нейната идентичност и култура. Стойността й е неизмерима и има толкова много лица – тя ни вълнува и вдъхновява! Но извън всичко това, в своето уникално изследване Оксфорд Икъномикс показва колко важна е икономическата роля на музиката в ЕС и Великобритания – тя създава нови работни места, генерира принос към брутния вътрешен продукт и постъпленията от данъци, движи експорта.

В центъра на икономическото присъствие на музиката в Европа са действащите активно над 7400 звукозаписни компании. Освен че в тях работят близо 45000 души в цяла Европа, тези компании инвестират значителни средства в множество други сегменти на музикалния сектор и са в основата на успешния европейски износ на музика и музикални продукти.“

„За да има устойчивост и дългосрочна перспектива пред приноса на музиката в икономиката на ЕС, тези които я създават и инвестират в нея трябва да получат справедлива като стойност възвращаемост за своите усилия“, каза още Муур. „За целта музикалният сектор се нуждае от адекватна правна и политическа среда в Европа, а ние като организация продължаваме да работим с политиците в страните-членки и ЕС за реализацията на тези цели.“

Пийт Колинс, Директор на Направлението за икономически консултации в Оксфорд Икъномикс, отбеляза: “ Чрез анализа на начините, по които музикалният сектор взаимодейства с останалите сфери в икономиката, нашето изследване картографира пътищата, по които музиката стимулира икономическата активност, подкрепя заетостта и генерира приходи и данъчни постъпления във всички европейски страни. Изследването разкрива една цяла екосистема от големи, по-малки и микро фирми, които разгръщат широка мрежа от дейности, а техният принос към европейската икономика като цяло е съизмерим с икономическите постижения и бюджетите на някои отделни страни-членки.“

“Икономическият отпечатък на музикалния сектор далеч надхвърля дейността на фирмите и хората, ангажирани в него, доколкото осъщественият търговски обмен на свързаните с музика стоки и услуги се простира в цяла Европа и отвъд нейните граници, като има отношение към пан-европейските вериги за доставки, търсене и предлагане. Мултиплициращият ефект на музиката в Европа се чувства във всяка част на европейската икономика, в нейната работна сила, данъчна рамка и брутен вътрешен продукт.”

Изпълнителният директор на Българската Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП), Ина Килева, сподели : „Като национална група на IFPI за България, БАМП съдейства с информация за българския музикален сектор и звукозаписна индустрия по заданието, изпратено от анализаторите на Oxford Economics. Не ни беше лесно, предвид липсата на официална секторна статистика на национално ниво, но беше изключително важно това изследване да се осъществи, особено в ситуация на пандемия, защото изводите в него относно приноса на музиката към икономиката на Европа са повече от красноречиви! Това е прекрасен инструмент за комуникация на нашите послания и нужди пред институции и политици!“

Цялото изследване „Икономическият принос на музиката в Европа“ може да намерите на английски език тук

Бележки на издателите:

За целите на това изследване понятието „музикален сектор“ обхваща следните лица и дейности, в съответствие с методологията в Наръчника на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), а именно:  звукозаписни компании; музикални издателски компании; звукозаписни студиа; автори на музика; артисти-изпълнители; музикални мениджъри; организации за колективно управление на права; музикални радиостанции и телевизии; цифрови услуги за достъп до музика; търговци на дребно на музикални стоки; продуценти и промотъри на концерти и участия на живо; организатори на турнета, фестивали и събития; производители и търговци на музикални инструменти, техника и екипировка; свързан с музика мърчъндайзинг; както и музикални театри, опери и оперети.

За IFPI:

Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI) представлява световната звукозаписна индустрия и нейните глобални интереси. Заедно с мрежата от национални групи и свързани с организацията дружества за колективно управление на права по целия свят, IFPI обединява над 8 000 членове в над 70 държави. Мисията на IFPI e да утвърждава стойността на записаната музика, да защитава интересите на музикалните продуценти и да съдейства за активното търговско използване на създадените от тях продукти на всички пазари, където оперират нейни членове.

За Oxford Economics:

Oxford Economics е основан през 1981 като компания - търговски партньор на Oxford University’s Business College. Дейността на Oxford Economics е насочена към изготвяне на икономически оценки и прогнози, както и предоставяне на икономически модели за развитието на британските компании  и финансови институции в чужбина и по света. Компанията се превръща в една от най-утвърдените световни независими консултантски фирми, като изготвя най-разнообразни доклади, прогнози и аналитични инструменти за бизнеса в над 200 различни държави, 250 индустриални сектора и близо 7000 градове и региони по света.

За БАМП:

Българска Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП) e Сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. През 1999 година Асоциацията е призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и съдейства на IFPI със статистически данни за българския музикален пазар при подготовката на ежегодния IFPI Global Music Report, както и за осъществяване на нейната глобална политика, задачи и цели.