Новини

Министерството на културата състави нов документ, описващ данъчното облагане на авторски възнаграждения

20 октомври '21

Цитирайки министерството, „материалът е разработен в отговор на затрудненията както на правоносителите, така и на данъчната администрация, при определянето на доходите, представляващи „авторски възнаграждения“ по смисъла на Закона за облагане на доходите на физическите лица...Цел на документа е да създаде улеснение при прилагането на закона в типични и повтарящи се хипотези, без да претендира, че обхваща всички възможни ситуации.“

Документът можете да откриете и на нашия сайт под Създавам музика --> Наръчник на правоносителя --> Данъчно облагане на авторски възнаграждения. Или директно тук.