Новини

Общото събрание на ПРОФОН се отлага


Във връзка с решение на Народното събрание за въвеждане на извънредно положение в България, заради разпространението на коронавируса, Управителният съвет на ПРОФОН отлага провеждането на Общото събрание на Сдружението, насрочено за 08.04.2020 г.

Определянето на нова дата за Общото събрание ще бъде направено допълнително, след отпадане на причините довели до отлагането му, за което членовете на ПРОФОН ще бъдат своевременно уведомени.

Решението на Управителния съвет е в съответствие с мерките, които се предприемат на национално ниво за отмяна на масовите събития, с цел ограничаване разпространението на коронавируса.