Новини

Важно съобщение: Стартира изплащането на възнаграждения от предварителното разпределение за 2021 г. /радио и уебкастинг/

18 юли '22

На 19 юли 2022 г. ПРОФОН стартира изплащането на възнаграждения за изпълнителски и продуцентски права от предварителното разпределение за 2021 г. на приходите от радиоразпространение и уебкастинг. То обхваща отчетите на 76 радиопрограми, които сме обработили към настоящия момент и чието изплащане можем да започнем незабавно. Окончателното разпределение ще осъществим обичайно през м. септември 2022 г.
От посочената дата можете да се свържете с отдел "Разпределение" на имейл razpredelenie@prophon.org за изготвяне на Вашите документи за изплащане. Напомняме, че съгласно Правилника за разпределение на възнаграждения:

  • На всички Правоносители, които са се идентифицирали предварително пред ПРОФОН със своите лични данни, актуален имейл адрес и актуална банкова сметка, ПРОФОН съставя и изпраща необходимите документи за изплащане на база предоставената от Правоносителя информация на посочения от тях имейл.
  • В случай че в 14-дневен срок от изпращането на документите с информация за размера на дължимото възнаграждение, правоносителят не уведоми писмено ПРОФОН (имейл: razpredelenie@prophon.org) за обстоятелства, които налагат промени в предоставените данни или преразпределените възнаграждения, ПРОФОН пристъпва към тяхното изплащане.
  • ПРОФОН изплаща сумите след изтичане на срока от 14 дни и след издаване и предоставяне на фактура от страна на юридически лица и регистрираните по ЗДДС физически лица. Ако преди изтичането на 14-дневния срок, Вие потвърдите изрично (на имейл: razpredelenie@prophon.org), че данните в изпратените документи са коректни, ПРОФОН ще пристъпи максимално бързо към изплащане, без да изчаква края на този срок.
  • Документи, удостоверяващи изплащането на разпределени възнаграждения се издават в законоустановените за това срокове или по искане на правоносителя.