Новини

ПРОФОН на семинар с представители на бизнеса в пловдивския регион

В сряда, 20 март, имахме удоволствието да се включим в организацията на информационен семинар в Пловдив, заедно с нашите партньори от БХРА, представители на Общината и на местния бизнес. На събитието бяха дискутирани някои от най-важните теми, касаещи туристическата индустрия в България, включително участието на общините в контрола над публичното изпълнение на музика в търговските обекти.